27.06.2024

Kur’an Eğitiminin ve Öğretiminin Önemi (28062024 Makale)

Kur’an nedir,

Âlimlerimiz Kur’ân-ı Kerîm’i, Hz. Muhammed (s.a.s)’e vahiy yoluyla Arapça olarak indirilen, Mushaflarda yazılan, tevatür yoluyla nakledilen, tilavetiyle ibadet edilen ve mucizevî yönleri olan bir kelâm-ı ilâhîdir diye tarif etmişlerdir.

Kur’an, Müslüman ruhların da gıdasıdır. Çünkü Kur’an’ın bizlere gönderilişini ifade ederken hep (n-z-l) kökünden gelen inzal, nüzul, tenzil kelimeleri kullanılmıştır. Bu kökten gelen kelimelere baktığımızda misafiri ağırlama, ona ikramda bulunma anlamına geldiklerini görürüz. Kur’an da Rabbimiz tarafından bize sunulmuş bir ikramdır, bir sofradır. Bedenimiz gıdasız kaldığında nasıl ölüyorsa ruhumuz da manevi gıdası olan Kur’an’dan uzak kaldığında manen ölmüş gibidir. Dünyada sunulan yiyecekler sınırlı bir süre bize fayda sağlarken Kur’an faydası bitmeyen bir ikramdır. Bu nedenle Peygamber Efendimiz (s.a.s) “Kalbinde Kur’an’dan bir miktar bulunmayan kimse harap ev gibidir” (Tirmizî, Fazâilü’l-Kur’ân 18) buyurmaktadır.

Kur’an cenneti hedefleyen mü’minler için cennetin yolunu tarif eden bir kılavuz ve bir rehberdir. İnsan ne kadar ilerlerse ilerlesin, maddî olarak hangi seviyeye ulaşırsa ulaşsın, insanın Kur'ân'ın ona gösterdiği prensiplerden müstağni kalması asla düşünülemez. Bu hidayet, toplumun sadece belirli bir kısmını değil, herkesi ilgilendiren, her seviyedeki insanın muhtaç olduğu, ilerlemiş medeniyetlerin de sonsuza dek yükselmesinin teminatı olarak inmiş bir hidayettir. Bu hidayetle insan, dünyada öğrenmesi gerekli şeyleri öğrenecek, bununla birlikte asıl maksadı da unutmayacaktır.

Kur’an-ı Kerim, insanlığın ilk eğiticisinin “Allah” olduğunu vurgulayarak vahiy ile eğitilen ve olgunlaşan peygamberlerin de aynı görevi üstlendiğini belirtmektedir. Peygamberimiz Efendimiz de (s.a.s) bir hayat boyu ashabını Kur’an ile eğitmiş, kendisi de gönderiliş amacını beyan ederken “Ben bir eğitmen (öğretmen) olarak gönderildim” diyerek eğitimin ve öğretimin önemini vurgulamıştır.

Kur’an-ı Kerim’in birçok ayetinde eğitim ve öğretime büyük önem verildiği görülmektedir. Örneğin Zümer Suresi 9. ayette bilenlerle bilmeyenlerin bir olmayacağı, Fatır Suresi 28. ayette de Allah’tan korkma hususunda ilim sahiplerinin diğer insanlardan daha üstün olduğu belirtilmiştir. Ayrıca birçok ayette insanlar düşünmeye ve anlamaya teşvik edilmiş, Hac Suresi 54. ayette hakkıyla düşünen insanların Yüce Allah’ı bulabilecekleri gerçeği ortaya konulmuştur.

Kur’an-ı Kerim, insanlığa eğitim-öğretimin vazgeçilmezliğini ve neleri nasıl öğrenmesi gerektiğini de açıkça belirtmiştir. İnsanın okumaya Allah’ın adı ile başlaması gerektiği (Alak, 96/1) ve bu okuma faaliyetinde insanın kendi yaratılışını da okuması gerektiği dile getirilmiştir.

Sevgili Peygamberimiz (s.a.s) “İnsanoğlu ebediyete irtihal ettiği zaman amel defteri kapanır. Şu üç kişinin defteri ise kapanmaz ve bunlara sevap yazılmaya devam eder: Ardında sadaka-ı cariye, yani kalıcı bir hayır bırakan, ilmini insanlığın hayır ve hizmetine sunan, kendisine hayır duada bulunan bir evlat yetiştiren kişi.” (Müslim, Vasiyyet, 14.) hadis-i şerifi ile Kur’an öğrenmenin ve onun eğitimini almanın hem bu dünyada hem de kabir hayatında kişiye yarar sağlayacağını, amel defterinin hiç kapanmayacağını ifade etmiştir.

2024 yılı Yaz Kur’an kurslarımız 1 Temmuz pazartesi günü itibariyle tüm camilerimizde ve Kur’an Kurslarımızda başlayacaktır. Çocuklarımızı Kur’an öğreniminden mahrum etmeyelim. Anne, baba, dede ve nine olarak onların Kur’an ile buluşmalarına yardımcı olalım.

Sevgili Gençler ve Çocuklar! Haydi camilere, Haydi Kur’an kurslarına bu güzel mekânlar sizleri bekliyor, bu mekânlar sizlerle daha da güzelleşiyor.

Rabbimiz bizleri Kur’an’ın eğitiminden ve öğretiminden ayırmasın. Allah’ım, eşlerimizi ve çocuklarımızı göz aydınlığımız kıl ve Kuran nesli çocuklar yetiştirmeyi bizlere nasip eyle. (Furkan 25/74)

Kazım ÇENDEK

Korgun İlçe Vaizi