09.03.2016

Müftülüğümüz

Çankırı İl Müftülüğü 1924 yılında kurulmuş, Vilayet Müftüsü olarak ilk defa Abdullah Ata Efendi (ATABEK) görev yapmıştır. Diyanet İşleri Başkanlığı İlçelerimizin tamamında İLÇE MÜFTÜLÜĞÜ olarak teşkilatlanmıştır.

Türkiye Cumhuriyeti 1982 Anayasası’nın 136. ve 633 sayılı Kanuna istinaden Başbakanlığa bağlı olarak;

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın görevi;

İslam Dininin inançları, ibadet ve ahlak esasları ile ilgili işleri yürütmek, din konusunda toplumu aydınlatmak ve ibadet yerlerini yönetmektir.

İl ve İlçe Müftülüklerinin görevleri;

İl ve İlçe Kuruluşlarının başında birer müftü bulunur. Bunlar bölgelerinde Diyanet İşleri Başkanlığını temsil ederler. İl Müftüleri doğrudan Diyanet İşleri Başkanlığına, İlçe Müftüleri ise İl Müftülüklerine bağlıdır. İl ve İlçe Müftülükleri bölgelerindeki din hizmetlerini, dini müesseseleri yönetir ve din görevlilerinin çalışmalarını düzenleyip kontrol eder.

Bu konuda İl İdaresi Kanunu hükümleri saklıdır.