11.08.2018

 

İLÇEMİZİN TARİHÇESİ

  • Ö 13. yüzyıldan itibaren ilçemizin de içinde bulunduğu bölge Hititlerin yerleşim alanı içinde kalmıştır. MÖ 64'te Romalılar bölgeye egemen olmuşlar ve bu durum on birinci yüzyıla kadar sürmüştür. Bugün, ilçemiz toprakları üzerinde Alpsarı ve Ildızım Köyleri yakınlarında Romalılar döneminden kalma mezarlık alanlarına rastlanmaktadır.

  • 1071 yılında Büyük Selçuklu Hükümdarı Alparslan'ın Malazgirt zaferinin ardından ilçe topraklarının da içinde bulunduğu bölge Türklerin egemenliği altına girmiştir. Yıldırım Beyazıt döneminde Osmanlı Devleti'nin egemenliği altına giren bölgenin, daha önce 1309 yılından itibaren de Çandaroğulları ve İsfendiyaroğulları Beyliği'nin toprağı olduğu bilinmektedir.

  • Birinci Dünya Savaşı ve Kurtuluş Savaşı sırasında bölge insanı birçok kahramanlık örnekleri göstermiştir. 1925 yılında Şapka İnkılâbı sırasında Mustafa Kemal Atatürk, Korgun'dan Kastamonu'ya geçmiştir.Korgun, adını bölgeye yerleşen Oğuzların Kargın boyundan alır.

İLÇEMİZİN NÜFUSU

  • İlçemiz, Büyük Mahalle , Uludağ Mahallesi ve Doğu Mahallesi olmak 3 Mahalle, Buğay,  Çukurören, Dikenli, Alpsarı, Ildızım, İkiçam, Karatekin. Şıhlar, Kayıçivi, Kesecik, Maruf ve Hıcıp olmak üzere  12  adet köyden  oluşmaktadır.

  • İlçemizin 2016 yılı itibari ile Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi sonucu nüfusu merkez 2,115 , köy 1980 olmak üzere toplam 4095 'dir.

İLÇEMİZİN COĞRAFİ YAPISI

  • İlçe İç Anadolu Bölgesi’nde, 378 km2 olup topraklarının bir bölümü Batı Karadeniz bölgesi içinde olmakla birlikte orta Kızılırmak bölümünde yer almaktadır. Doğuda Çankırı il merkezi, batıda Kurşunlu, kuzeyde Ilgaz, güneyde de Şabanözü ve Eldivan ilçeleri yer alır.

  • Arazi genellikle dağlıktır. kuzeydeki arazi taşlık olduğu için bu bölüme taşyakası’ da denmektedir. Doğudaki arazi nispeten ağaçlıktır. Ayrıca bu kesimde ilçe halkının geçim kaynağını teşkil eden verimli topraklar yer almaktadır.

  • İlçede karasal iklim görülmekle birlikte, Karadeniz iklimi de kuzeyde etkilidir. hava sıcaklığı Çankırı il merkezine göre ortalama günlük bir-iki derece düşüktür.

İLÇEMİZDE KÜLTÜR VE TURİZM

  • İlçemiz  genelinde Türk kültürü ve aile yaşantısı hakimdir. İlçemizin  alt kültür kimlikleriyle ilgili herhangi bir sorun yoktur. Halk etnik bakımdan bütünlük arz eder,  İlçemiz ; terör ve anarşiden uzak,  huzurlu bir bölgededir.

 

 

 

Bağlantı: http://www.cankiri.gov.tr/korgun