11.09.2020

Yurt Dışına Lisansüstü Öğrenim Görmek Üzere Öğrenci Gönderilmesi (YLSY) 2020

T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI

Diyanet İşleri Başkanlığı

                                                                                                                                     ÇOK İVEDİ

Sayı :78952281-772.01-E.629696                                                                                     09.09.2020

Konu :Yurt Dışına Lisansüstü Öğrenim Görmek Üzere Öğrenci Gönderilmesi (YLSY) 2020

DAĞITIM YERLERİNE

Ülkemizin yetişmiş insan kaynağı ihtiyacının karşılanması amacıyla, 1416 sayılı Kanun kapsamında  Milli  Eğitim  Bakanlığı  tarafından,  "Yurt  Dışına  Lisansüstü  Öğrenim  Görmek Üzere  Öğrenci  Gönderilmesi"  (YLSY  Programı)  uygulamasıyla,  lisansüstü  eğitim  görmek üzere  yurtdışına  öğrenci  gönderilmektedir.  Anılan  kapsamda  gönderilen  öğrenciler yurtdışındaki öğrenimlerini başarıyla tamamladıktan sonra, adına eğitim gördükleri kurumların ilgili kadrolarına atanarak mecburi hizmetlerini ifa etmektedirler. Söz konusu program (YLSY) kapsamında, 2020  yılında  kamu  kurumları adına lisansüstü eğitim görmek üzere  yurtdışına gönderilecek  öğrenci  kontenjanlarına  dair  duyuru,  Milli  Eğitim  Bakanlığı  Yükseköğretim  ve Yurt  Dışı  Eğitim  Genel  Müdürlüğü  tarafından  yayınlanmıştır.  Bu  kapsamda  Milli  Eğitim Bakanlığı  tarafından  2020  YLSY  kapsamında  resmî  burslu  statüde  yüksek  lisans  ve/veya doktora öğrenimi görmek üzere yurt dışına toplam 750 öğrenci gönderileceği belirtilmektedir.  Ülkemizin  kalkınma  hedefleri  doğrultusunda  kamu  kurum  ve  kuruluşlarının  ihtiyaç duyduğu nitelikli insan gücünün yetiştirilebilmesi amacına çok önemli katkılar sağlayacak olan programın,  Başkanlığımızın  vizyon  ve  hedeflerin  gereçekleştirlmesi  açısından  da  uzun vadede çok verimli sonuçlar alınacak bir proje olacağı düşünülmektedir. Söz konusu program çerçevesinde ilk olarak 2019 yılında Başkanlığımıza kontenjan tahsis edilmiş olup, 2020 yılı için yirmi (20) adet kadro tahsis edilmiştir. Bu kadrolardan; Doktora eğitimi için gönderilenler, eğitimlerini tamamlayıp  yurda  döndüklerinde Başkanlığımızda Diyanet İşleri Uzmanı  ve Din İşleri  Yüksek  Kurulu  Uzmanı  kadrolarına  atanacaklardır.  Aynı  kapsamda,  Yüksek  Lisans eğitimi için gönderilerek eğitimlerini tamamlayıp  yurda dönen adaylar; Diyanet İşleri Uzman Yardımcısı ve Din İşleri Yüksek Kurulu Uzman Yardımcısı olarak atanacaklardır. Söz  konusu  programa  dair;  başvuru  klavuzları,  tablolar,  iletişim  bilgileri  ve  başvuru şartları  gibi  konularda  daha  detaylı  bilgiye,  Yükseköğretim  ve  Yurt  Dışı  Eğitim  Genel Müdürlüğü'nün aşağıda belirtilen resmi internet adresinden ulaşılabilecektir. 10-18  Eylül  2020  tarihleri  arasında  başvuruların  alınacağı  belirtilen  söz  konusu programa  dair  duyurunun;  Biriminiz/  Müftülüğünüz/  İhtisas  Merkezi  ve  Eğitim  Merkezi Müdürlüğünüzce  en  etkin  iletişim  vasıtaları  aracılığıyla  personellerimize  duyurulması  ve şartları taşıyanların teşvik edilmesi hususunda bilgilerini ve gereğini arz/rica ederim.

2020 YLSY BURS BAŞVURULARI HAKKINDA DUYURU için bakınız: 

https://yyegm.meb.gov.tr/www/2020-ylsy-burs-basvurulari-hakkinda-duyuru/icerik/483

                                                                                                                      e-imzalıdır.

Erdal ATALAY Başkan a.

Dış İlişkiler Genel Müdürü

 

 

Dağıtım: Gereği: Bilgi: 81 İl Valiliğine (İl Müftülüğü)ne İlgili Valiliklere (Dini Yüksek İhtisas Mrk. Müd.)ne İlgili Valiliklere (Eğitim Merkezi Müdürlüğü)ne Merkez Birimlerine