28.11.2017

Mevlid Kandili Mesajı

         29 Kasım 2017 Çarşambayı Perşembeye bağlayan gece Âlemlere Rahmet olarak gönderilen, sevgi, şefkat, merhamet ve hoşgörü timsali olan Hz. Muhammed  (s.a.v)’in dünyayı teşrifinin miladi 1446. yıldönümüdür. Kur’an-ı Kerim’in beyanıyla Bir şahit, müjdeleyici, uyarıcı, Allah’ın izniyle bir davetçi ve aydınlatıcı bir kandil olarak” (Ahzab, 33/45-46) gönderilen Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v)’in doğum gecesi, asırlardan beri Müslümanlar tarafından önem atfedilerek “Mevlid Kandili” olarak kutlanmaktadır.

            Yüce Allah “Biz seni âlemlere rahmet olarak gönderdik” (Enbiyâ, 21/107) beyanı ile Hz. Peygamber’i (s.a.v) bütün insanlığa rahmet olarak gönderdiğini müjdeliyordu. Kendisine; müşriklerin yaptıkları eza ve cefalara karşı onlara neden beddua etmediği sorulunca: “Ben lanetçi olarak değil rahmet vesilesi olarak gönderildim” (Müslim, “Birr,” 87) buyuruyordu.  

           Hz. Muhammed (s.a.v) öyle bir nur-u ilahîdir ki; insanların dili ve kalemi onu layıkıyla anlatmaktan aciz; kelimeler cılız kalır. Hatta ona yapılan bir övgü onun yüce ahlakını belirtmek içindir. Fakat o, her kemalin üstünde, her üstünlüğün fevkinde, her tasavvurun ilerisindedir. O, Allahın “Sen elbette yüce bir ahlak üzesin” (Kalem, 68/3) iltifatına mazhar olmuş ve günde beş defa gök kubbeyi çınlatan ilahi çağrı olan ezan ile kelime-i tevhit ve kelime-i şahadette ismi, Allahın ismiyle birlikte zikredilmiştir.   

            O, “Ben ancak güzel ahlakı tamamlamak üzere gönderildim” (Muvatta’, “Hüsnü’l-Hulk,” 8; Ahmet b.  Hanbel, Müsned, 2/381) hadis-i şerifinde ifade buyurduğu gibi bütün insanlığa örnek ve rehber olmuştur. Allah-ü Teâlâ Kur’an-ı Kerim’de onun hakkında şöyle buyurmaktadır: “Kuşkusuz, Allah’ın elçisinde sizin için güzel bir örnek vardır” (Ahzab, 33/21) Hz. Peygamberi (s.a.s) sevmek ve onu örnek almak; onun, insanlığın huzuru ve kalıcı mutluluğu için yaptığı çağrıyı günümüze taşıyarak hayatımıza yansıtmak ve davranışlarımızı örnek ahlakına, emir ve tavsiyelerine göre şekillendirebilmektir. Bu bağlamda, Kitabımız Kur’an’ı Kerim ve onun sünnetini örnek alan birey ve toplumlar iki dünyada da huzur ve mutluğa ulaşacaklardır.

            Bu duygu ve düşüncelerle, Mevlid Kandilinin; bütün insanlık ve İslam Âlemi için hayırlara vesile olmasını; toplumumuzda, onu yakından tanımaya, sevmeye ve onun sevgisi etrafında birleşmeye; ülkemizin birliği, beraberliği ve kardeşliğine vesile olmasını Yüce Allah’tan niyaz eder;   tüm Çankırılı kardeşlerimin Mevlid Kandilini tebrik ederim.

              29/11/2017 Çarşamba günü akşam namazını müteakip Ulu Camii ve Ahmet Yesevi Camii’nde Mevlid-i Şerif programı düzenlenecektir.

            Tüm halkımız davetlidir.