T.C. Cumhurbaşkanlığı
Diyanet İşleri Başkanlığı

Çankırı Müftülüğü

11.03.2016

Abdullah ATA EFENDİ (ATABEK) (01.12.1917 - 19.05.1932)

1873 yılında Selanik'te doğdu. Babası Salim Efendi idi. İlkokulu Çankırı'da Sıbyan mektebinde okudu. 1293 de Çankırı'da Rüştiye mektebine girdi. 1303 senesinde birinci derecede Şehadetname alarak mezun oldu. Sonra Hacı Hafız İbrahim Efendinin dersine devam etti. 1309 da tekrar Çankırı'ya geldi. Evliye Efendi namıyla bilinen Muhammed Raşid Efendiden ders gördü ve 1316 da icazet aldı. Hatun Medresesi Müderrisliği imtihanına girdi. 1323 de Ertuğrul Mektebi Muallimi, 1325 de Çankırı Belediyesi katibi oldu. Aynı sene Mektebi İdadiye Türkçe Muallimi olarak atandı. 1333 yılında Evkaf memuru oldu ve aynı sene daireyi vekaleten idare etti. Daha sonra Çankırı Vilayet Müftüsü oldu. (Kanunu evvel 1333)15 yıl 9 ay aynı görevi yürüten Ata Efendi 19.05.1932 tarihinde vefat etti. Arapça ve Farsça biliyordu. Te'lifi yoktu.