T.C. Cumhurbaşkanlığı
Diyanet İşleri Başkanlığı

Çankırı Müftülüğü

05.08.2020

Manevi Danışman Başvuruları Hakkında (2020\2)

Toplumun  bütün  kesimlerine  din  hizmeti  sunan  Başkanlığımız,  toplumsal  yapının önemli bir kesimini oluşturan gençlerin milli ve manevi değerler ekseninde yetişmelerine katkı sağlamak amacıyla dini, sosyal, kültürel, eğitim vb. alanlarda sistematik ve kalıcı çalışmalar yürütmektedir.

2015  yılından  bu  yana  Başkanlığımızca,  Kredi  ve  Yurtlar  Genel Müdürlüğü  ile  TDV öğrenci  yurtlarında  manevi  danışmanlık  yapmak  üzere  personel  görevlendirmesi yapılmaktadır. Alınan  olumlu  dönütler  bu  çalışmanın  nitelik  ve  nicelik  olarak  artarak  devam ettirilmesini zorunlu kılmıştır.

Bu itibarla;

  1. 26 Ağustos 2020 - 25 Şubat 2021 tarihleri arasında, ek-1 listedeki öğrenci yurtlarını ve gençlik  merkezlerini  kapsayacak  şekilde  ve  belirtilen  sayıda  manevi  danışman Başkanlık oluru ile görevlendirilecektir.
  2. Ek-1  listede  yer  alan  görevlendirilecek  manevi  danışman  kontenjanı,  yerel  şartlar dikkate alınarak il müftülüğü inisiyatifi ile belirlenebilecektir.
  3. Başvurular müftülükler tarafından  ek-2  başvuru formu  doldurulmak  suretiyle  alınacak olup değerlendirme ve teklifler ek-3 bilgi notuna göre gerçekleştirilecektir.
  4. 26  Şubat  2020  -  25  Ağustos  2020  döneminde  görevlendirilen  manevi  danışmanlar başvuru yaptıkları takdirde görevlendirmelerde öncelik verilecektir.
  5. İlgili başvurular 14 Agustos 2020 tarihine kadar tamamlanacaktır.